ข้าพเจ้า เฝ้ามอง ความเคลื่อนไหว

เหตุเพราะ ' ได้เกิด เป็น คน '

จึงได้ รับรู้ สิ่งเหล่านี้

--------------

ข้าพเจ้า ถูก โบย ตี

เพื่อ ใน วันนี้ ข้าพเจ้า เป็น ' คนนี้ '


โกรธเกรี้ยว และ คุ ... กรุ่น ...

....แต่ ข้างใน เศร้าสร้อย แสนปวดร้าว

--------------

มอง นัยน์ตา ข้าพเจ้า

...ลึกลงไป

...ลึกลงไป

' สงสาร ข้าพเจ้า รึ?? '

' รัก ข้าพเจ้า รึ?? '

' รังเกียจ ข้าพเจ้า รึ?? '

หรือ ..ไม่ แม้แต่...

ที่จะ รู้สึก

UNKNOWN-STORY366